Wet- en regelgeving

Over wetgeving en verplichtingen
Veilig drinkwater
Voldoe aan alle verplichtingen
Voorkom financiële schade
Nederland beschikt over het veiligste drinkwaternetwerk ter wereld. Om dat zo te houden, zijn er wettelijke verplichtingen waar elke installatie aan moet voldoen. Daar wordt dan ook streng op gecontroleerd. Wet- en regelgeving kan ingewikkeld zijn, de actuele staat van installaties onduidelijk of het zicht op de precieze waterkwaliteit vertroebeld.
Snel naar

Eigenaren van drinkwaterinstallaties zijn verplicht schoon drinkwater te leveren. De mate van verplichting hangt af van het type gebouw en de drinkwaterinstallatie. Wij nemen je stap voor mee in alle variaties en de bijbehorende verplichtingen.

Prioritaire instellingen

Locaties met een hoog gezondheidsrisico en strengere wettelijke eisen om veilig drinkwater te garanderen, zoals:

 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen
 • Hotels
 • Zwembaden

Wettelijke verplichtingen

 • Risico analyse op legionella en beheersplannen conform <a href="#brl-6010" class="tooltip-link">BRL 6010</a>.
 • Aanleg en beheer van collectieve drinkwaterinstallaties conform NEN 1006.
 • Vastleggen van details van drinkwaterinstallaties in waterwerkbladen.
 • Vastleggen van beheer van drinkwaterinstallaties in waterwerkblad 1.4G en ISSO 55.1.
 • Regelmatig meten van waterkwaliteit door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium.
 • 10 jaar lang bewaren van documentatie.

Niet-prioritaire/zorgplicht instellingen

Locaties met een minder hoog risico op legionellabesmettingen, zoals:

 • Kantoren
 • Sportscholen
 • Scholen
 • Kinderdagverblijven

Wettelijke verplichtingen

 • Aanleg en beheer van collectieve drinkwaterinstallaties conform NEN 1006.
 • Vastleggen van details van drinkwaterinstallaties in waterwerkbladen.
 • Vastleggen van beheer van drinkwaterinstallaties in waterwerkblad 1.4G en ISSO 55.2.

Artikel 21 van de Drinkwaterwet spreekt van ‘drinkwaterbedrijven’, maar hier worden ook eigenaren van collectieve watervoorzieningen en leidingnetten bedoeld.

Proceswaterinstallaties

Installaties die worden gebruikt voor het verwerken van water voor industriële processen, zoals:

 • Koeltorens
 • Boilers
 • Rioolwaterzuivering

Wettelijke verplichtingen

 • De Wet Milieubeheer en de Arbowet zijn leidend.
 • In geval van koppeling tussen de drinkwaterinstallatie en koeltoreninstallatie, wordt de Drinkwaterwet weer belangrijk.
 • Strenge eisen aan terugstroombeveiliging. 
 • Proceswaternet moet worden voorzien van een ‘’geen drinkwater’’ sticker.

Meten van waterkwaliteit

Eigenaren van drinkwaterinstallaties zijn verplicht deugdelijk drinkwater te leveren tot aan het tappunt. Daarom moeten prioritaire locaties de waterkwaliteit regelmatig controleren. Deze zogenaamde bemonstering en analyse moet door een geaccrediteerd laboratorium (ISO 17025) worden uitgevoerd. 

Voor zorgplichtlocaties is monstername niet verplicht, maar wel aanbevolen.

Unica als betrouwbare partner
Altijd een professioneel aanspreekpunt
Landelijke dekking, altijd een Unica vestiging in de buurt
Vandaag een probleem, morgen de oplossing
Altijd bereikbaar via onze 24/7 servicedesk
Kennis van zaken

Begrippenlijst

BRL 6010

BRL 6010 is het certificeringskeurmerk voor legionellapreventie.

Heb je een vraag?
Wick Wesseling
Manager Watertechniek
Voldoe JE aan alle wettelijke verplichtingen?

Ontdek het zelf via onze gratis checklist. Binnen 3 minuten weet je precies waar je aan toe bent.

Contact opnemen