Watertechniek

Specialisten in veilig water
Gecertificeerde experts
Landelijk actief: altijd een expert in de buurt.
Meer dan 2.500 locaties in onderhoud
Veilig (drink)water begint bij een goede installatie. Ruim 2.500 locaties in Nederland vertrouwen daarvoor op de expertise van Unica. Of het nu gaat om een gloednieuwe installatie of onderhoud. Benieuwd hoe we jou ontzorgen in watertechniek?
Snel naar

Risicoanalyse bestaande installatie

De eerste stap is een grondige inspectie en analyse van de kwaliteit en veiligheid van de drinkwaterinstallatie(s). We inventariseren de legionella risico’s van hoofdkraan tot tappunt. Daarnaast kijken we naar materiaalgebruik, verbruikspatroon en omgevingstemperatuur. Hieruit volgt een rapportage met alle mogelijke risico’s en een gericht advies om risico’s te minimaliseren. Daarnaast vatten we alle maatregelen in een beheersplan in onze digitale app.

Onze app bevat risico-inventarisaties, beheersplannen, inspectierapportages, geregistreerde spoelacties en temperatuurmetingen. Zo zijn alle (wettelijke) verantwoordelijkheden op gebied van drinkwaterveiligheid altijd online geregistreerd, inzichtelijk en geborgd.

Quickscan

Snel, maar volledig. Voor zorgplichtige organisaties die geholpen zijn bij steekproefsgewijze beoordeling in plaats van een uitgebreide risicoanalyse, bieden wij de Quickscan aan. Voorzien van een indicatie van en advies over alle bestaande risico’s in de drinkwaterinstallatie.

Unica als betrouwbare partner
Altijd een professioneel aanspreekpunt
Landelijke dekking, altijd een Unica vestiging in de buurt
Vandaag een probleem, morgen de oplossing
Altijd bereikbaar via onze 24/7 servicedesk

Ontdek de regelgeving
Regelegeving voor
Meer informatie

Oplossen van technische gebreken en legionellabesmettingen

We controleren de gehele drinkwaterinstallatie op eventuele technische gebreken en legionellabesmettingen. We checken of alles voldoet aan de wet- en regelgeving. Indien er bijvoorbeeld dode leidingen of onnodige tappunten aanwezig zijn, worden die verwijderd. De installatie wordt weer helemaal in orde gebracht.

Beheer, inspectie en onderhoud

Het beheersplan beschrijft de risico’s in de drinkwaterinstallatie en de bijbehorende maatregelen. Deze maatregelen vormen de input voor het onderhoud en beheer: het uitvoeren van alle in het beheersplan omschreven periodieke beheerstaken conform NEN1006 en de waterwerkbladen. Wij nemen de zorg voor het beheer en onderhoud volledig uit handen.

Liever zelf het beheer blijven uitvoeren? Het is mogelijk een modulevorm af te nemen, waar beheerstaken (kosten)efficiënt worden verdeeld tussen Unica en de gebouwbeheerder.

Ontwerp en aanleg nieuwe installaties

Wij zorgen in samenwerking met onze leveranciers en bouwpartners voor een goed doordrachte drinkwaterinstallatie die aan alle eisen voldoet. Wij verzorgen en controleren het ontwerp, de tekeningen en het bestek. Ook bij het kiezen van materialen spelen we een waardevolle rol. Tijdens de realisatie verrichten wij bouwplaats- en opleverinspecties en inbedrijfstellingen. Tot slot stellen we een risicoanalyse op, voorzien van een passend beheersplan.

Begrippenlijst

No items found.
Heb je een vraag?
Wick Wesseling
Manager Watertechniek
Voldoe JE aan alle wettelijke verplichtingen?

Ontdek het zelf via onze gratis checklist. Binnen 3 minuten weet je precies waar je aan toe bent.

Contact opnemen